GPSTracking.sk - Monitoroing pohybu vozidiel, fleet management

GPSTracking.sk je systém primárne určený na sledovanie pohybu vozidiel všetkého druhu pomocou zabudovaných GPS zariadení a systémového spracovania prenášaných dát o polohe monitorovaných vozidiel.

GPS zariadenie, ktoré je pevne zabudované vo vozidle, sleduje polohu, rýchlosť a smer vozidla na základe komunikácie s minimálne tromi satelitmi. Následne toto zariadenie prenáša zistené údaje cez internet na systémovu bránu (gateway), kde sú tieto údaje zaznamenané do databázy pre ďalšie spracovanie.

Aplikačné rozhranie pre klientov – Front End

Front End funkcie sú prístupné pre definovaný okruh používateľov v rozsahu ich role a oprávnení. Nástroje rozhrania Front End slúžia primárne pre zobrazenie dát systému pre informačné a štatistické využitie. Pre definovanú skupinu používateľov (na základe role a oprávnení) poskytuje Front End možnosti pre riadenie prevádzky áut vo forme plánovacích nástrojov.

Aplikačné rozhranie pre klientov – Back End

Rozhranie pre zadanie áut a ich parametrov do systému, definovanie šoférov a ich vzťah k autám, nastavenie rolí a oprávnení pre používateľov systému.

Obrázok 1: Schéma štruktúry systému GPSTracking.sk


Obrázok 2: Používateľské rozhranie webovej služby GPSTracking.sk


Viac informácií a ponuku produktov nájdete na www.gpstracking.sk

© 2011 ATIK s. r. o.
Trenčianska Turná 880, Slovakia - email: info@atik.sk - mobil: +421-903-678921