Kontaktujte nás!

ATIK, s. r. o.

Trenčianská Turná 880
913 21 Trenčianska Turná
Slovensko (Slovakia)

IČO: 44761953
IČ DPH: SK2022837366

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 21675/R
Dátum zápisu: 27.05.2009


Email: info@atik.sk
Mobil: +421-903-678921


Konateľ spoločnosti ATIK, s. r. o.
Mgr. Viera Kacvinská

Email: viera.kacvinska@atik.sk
Mobil: +421-903-678921


© 2011 ATIK s. r. o.
Trenčianska Turná 880, Slovakia - email: info@atik.sk - mobil: +421-903-678921